לטירת כרמל מגיע יותר, גם בפיתוח העירוני!התחומים המרכזיים המופיעים במסגרת תכנית הפיתוח העירוני שלי, יעמדו במרכז הפעילות בחמש השנים הקרובות ויעוגנו במסגרת של תכנית מתאר עירונית שתתווה את אופיה של העיר ב-20-30 השנים הקרובות.

תחומים אלו יפותחו זה לצד זה, בשכונות ותיקות כחדשות ובאופן שוויוני לכל התושבים במטרה להעלות את איכות החיים והנכסים בעיר.

נוסף על התכנית המקיפה שלפניכם, בכוונתי לטפל באופן מיידי במפגעים ובמחדלים העירוניים שקיימים בטירת כרמל כבר זמן רב מדי ולא זוכים להתייחסות הולמת. אני מזמינה אתכם לצפות בסרטון הבא ולקרוא את התכנית ולהבין שבאמת, בכל כך הרבה נושאים ומקומות - לטירת כרמל מגיע הרבה, הרבה יותר.

0

iconCAR(1)

תחבורה

כיום תושבי העיר מסתמכים על בעלות על רכבים פרטיים או נאלצים להאריך את זמני הנסיעה באמצעות תחבורה ציבורית שאינה יעילה במהלך רוב שעות היום. 
על מנת להקל על התושבים ולקחת את מערך התחבורה הציבורית בעיר קדימה, אפעל בדרכים הבאות:

מטרונית

◄בחינת חלופות נוספות למתווה המוצע כיום
◄שקיפות תהליך התכנון מול חברת יפה נוף
◄פעולה משותפת עם נאות פרס
◄מזעור פגיעה בעסקים מקומיים, ושיתופם בתהליך
◄עיבוי אזורי חנייה בהתאמה למתווה המטרונית

אוטובוסים

◄מיניבוסים לתוך השכונות (חרוב, ברוש ומעלה נוף)
◄הגדלת תדירות
◄שיפור חיבוריות למרכזית חוף כרמל
◄הגדלת היקף תחנות וקווים
◄חיבור השכונות החדשות

 

רכבים פרטיים

◄קידום תכנית תנועה לעיבוי מקומות חנייה וצמצום תאונות בשעות שיא
◄בניית אלטרנטיבות לשימוש בכלי רכב פרטיים

iconCAR(1)

כלכלה עירונית

כיום הכלכלה העירונית נמצאת במגמת צמצום, עם סגירת עוגני תעסוקה משמעותיים ומתחם "נצבא" באזור התעשייה הותיק. כתוצאה מכך, בסיס המס ורווחי העיר מצטמצמים ורוב התושבים יוצאים לעבוד מחוץ לעיר.
בכדי לחזק את הכלכלה העירונית והיזמות בטירת כרמל, אבצע את הפעולות הבאות:

פיתוח עסקים קטנים

◄הקלה ברישוי - למשל רישוי עסק, סגירת חורף, שילוט וכד'
◄קידום פלטפורמה לפרסום, שיווק וקידום עצמי
◄עיבוי פעילות עירונית (בילוי, תרבות, קהילה, כנסים) וקישוריות לאזורי עסקים
◄פורום עסקים עירוני

פיתוח עסקים גדולים ותעסוקה חדשה

◄מיצוב העיר במרחב לתעשיות משלימות למת"מ (עיצוב, שיווק, אדריכלות, הנדסה וכד')
◄תמרוץ הישארות עסקים ותיקים בעיר
◄התחדשות פארק התעשייה – פיזית ותודעתית
◄אזור עדיפות לאומי

הקמת חברה כלכלית בעיר

◄טיפול בהתחדשות עירונית
◄זרוע ביצועית של העירייה לעידוד יזמות ועסקים קטנים בטירת כרמל
◄ביצוע של פרויקטים עירוניים בקנה מידה גדול

iconCAR(1)

דיור

בשנים האחרונות, נבנו שכונות חדשות רבות ואוכלוסיית העיר גדלה מאוד (במעל 10%). התפתחות זו מהווה מגמה יפה ביחס לערים אחרות בצפון, עם זאת הגידול בתשתיות העיר וההשקעה במרחב הציבורי והשכונות הותיקות לא עמד בקצב.
על כן תכניותיי לגבי תחום הדיור בעיר הן:

התחדשות עירונית של בנייה ותיקה

◄בינוי – פינוי – בינוי בהתאמה למצב וצרכי תושבי הבניין
◄תמ"א 38/ א-ב-ג
◄מסלול רישוי מהיר למיגון ותוספות בנייה למבנים ותיקים
◄טיפול בשפ"פים (שטחים פרטיים פתוחים) וטיפול בשטחים הציבוריים
◄מסלולי תמריצים ליזמים לעידוד התחדשות

בינוי חדש ושפוי

◄קידום אישור תכנית מתאר (הגדלת סמכויות של ועדה מקומית, זירוז תהליכי תכנון וכד')
◄התחדשות המרכז המסחרי
◄קאנטרי דרום העיר ומרכז ספורט משולב – בשיתוף יזם
◄קידום תכנית סטטוטורית לחיבור לים
◄שיווק שטחים לתיירות בחוף – הגדלת הכנסות העירייה

iconCAR(1)

שלטון ותהליכי תכנון

נכון להיום תהליכים של אדמיניסטרציה, טיפול בבקשות, בירוקרטיה ושירותים עירוניים הינם איטיים וטרם עברו תהליכים של התייעלות והתחדשות.
בכוונתי לשפר משמעותית את הנגשת השירותים העירוניים לתושבים, ליזמים ולמבקרים, באופנים הבאים:

התחדשות מנהל ציבורי

◄עיבוי מנהל ציבורי בכוחות צעירים – סטודנטים ומתמחים
◄קידום שיתופי פעולה עם האקדמיה
◄עידוד הקמת מחלקה לתכנון אסטרטגי

שיפור השירותים העירוניים

◄לתושב – אימוץ מערכות לשיפור הממשק – 106, תשלומים, הנגשת מידע וטיפול בתקלות.
◄ לתושב - חלוקת העיר לרובעים - שיפור וייעול שירותי חזות העיר, ניקיון ופינוי פחי זבל.
◄ליזם/ עסק קטן – עיגון פניות במקום אחד ומתן שירות מהיר ויעיל. סיוע בהליכי רישוי ופנייה לבעלי מקצוע
◄למבקר – תוכן ומידע

הטמעה של שקיפות וצדק חלוקתי

◄הנגשת תכנון ומידע תכנוני
◄יצירת תכנית מתאר ותכנית תנועה בשיתוף ציבור
◄הנגשת מידע עירוני – שנתון סטטיסטי, תקציב עירייה, ישיבות מועצה וכד'
◄דיגיטציה – חיבור לישראל דיגיטלית
◄ניטור תקלות והצלחת תהליכים

iconCAR(1)

תרבות, ספורט ופנאי

נכון להיום תושבי טירת כרמל יוצאים לבלות לרוב מחוץ לעיר ותחום זה אינו מהווה אפיק הכנסה לעסקים המקומיים והרשות. כמו כן, מתחם הבריכה העירונית, אינו עומד בקנה מידה עם תשתיות דומות  בארץ.
בחזון שלי, טירת כרמל תשתלב באירועי תרבות אזוריים ותציע שפע רחב של מסגרות לקידום הפנאי בתחומה:

תרבות וקהילה

◄קיום אירועים במרחב הציבורי
◄כינון שגרת תרבות עירונית
◄שיקום קולנוע עטרת והקמת בית תרבות עירוני
◄חיבור לעוגני תרבות אזוריים
◄הגדלת קהלי היעד לאירועים בעיר
◄הרחבת המעורבות האזרחית של צעירים במסגרת מרכז צעירים
◄עיבוי מרכזים קהילתיים בקנה מידה קטן
◄התחדשות וגיוון פעילות מרכז הנוער
◄הקמת שלוחה נוספת למרכז לגיל הרך
◄אירועים קהילתיים-שכונתיים

בילוי ופנאי

◄שיתוף פעולה עם עוגני תרבות בצפון
◄עידוד תרבות בילוי וספורט במרחב הציבורי
◄פיתוח שימושים זמניים בחללים ריקים
◄התערבויות רכות במרחב כתשתית לבילוי ופנאי
◄יצירת שגרת בילוי "אחרי העבודה"

ספורט

◄טיפול בתקינות ובטיחות של מתקני הספורט הקיימים תוך אחזקה וניקיון של המגרשים
◄הקמת תכניות לקידום מודעות לספורט ולאורח חיים בריא
◄פתיחת מגרשים לפעילות ספורטיבית אחה"צ 
◄הקמת מתחם ספורט משולב (קאנטרי) בשכונת החותרים
◄עידוד פיתוח ענפי ספורט נוספים בעיר
◄עידוד ספורט תחרותי בעיר והבלטת הישגים של ספורטאים מקומיים