PHOTOrotem
הפוליטיקה בנתניה היא לא שחור או לבן.
מקומי בנתניה קמה כדי לבטל את התפיסה הזו ולבנות את נתניה כחברה ועיר רב תרבותית, שוויונית, קהילתית, מקום בו נפגשים הצרכים והרצונות של התושבים והעירייה.

רק מתוך עבודה מקצועית ומאורגנת, המרוכזת בהתחדשות העירונית של הבנייה הוותיקה, טיפוח מסגרות החינוך בשכונות שלנו, תיקון התשתיות וכמובן - הנהגה נקיית כפיים שפועלת בשקיפות ושיתוף מלא עם התושבים - נוכל לקחת את הקהילה קדימה ולהבטיח לילדינו את העתיד עליו אנו חולמים.

אנו גאים להציג בפניכם את תכנית העבודה שלנו לשיפור התשתיות העירוניות בשכונות- בבנייה, בחינוך, בכלכלה ובתרבות.
הצטרפו אלינו, וביחד נהפוך את החזון למציאות!
תשתיות חינוכיות
3_0
נפתח את מוסדות החינוך בעיר לכלל התלמידים, נחזק ונתקצב את המסגרות הבלתי-פורמליות ואת תנועות הנוער בשכונות, נקים מרכזי צעירים ייעודיים גם בשכונות
התחדשות עירונית
4_0
נביא את תנופת הבנייה של נתניה גם אל השכונות, באמצעות קידום פרוייקטי התחדשות עירונית, מסלול רישוי מהיר למיגון ותוספות בנייה למבנים ותיקים, טיפול בשפ"פים (שטחים פרטיים פתוחים) וטיפול בשטחים הציבוריים
שקיפות וצדק חלוקתי
5_0
ננגיש תכנון ומידע תכנוני לתושבים בכלל השכונות, וכן נפעל לשיתוף ושקיפות מידע עירוני – תקציב העירייה, ישיבות מועצה ודיגיטציה, לצד לו"ז הנבחרים
שיתוף ציבור
3_0
נחזק את נציגי וועדי השכונות, ניצור שיח משתף ומתמשך בין העירייה לתושבים, נגדיל את מעורבות התושבים בקבלת החלטות לגבי התחדשות עירונית, שיקום השכונות וכן בתרבות ובשירותים עירוניים
תחבורה ציבורית
4_0
נגביר את תדירות התחבורה הציבורית הנכנסת לשכונות, את היקף התחנות והקווים
עידוד עסקים קטנים
5_0
נטפח את היזמות והעסקים הקטנים בשכונות דרך הקלות ברישוי והקמת פלטפורמות עירוניות לפרסום ושיווק